Organizace Sokola Tišnov

Činnost jednoty řídí výbor, který se schází pravidelně každý měsíc a rozhoduje o zásadních věcech týkajících se jednoty. Má 14 členů, přičemž předseda revizní komise nemá právo hlasovat.

Členové výboru


Funkce Jméno Kontakt
Starosta br.  Jiří  Veselý 605 586 819
veselyjiri@centrum.cz
Místostarosta br. Jan Sláma sen. 607 952 402
Jednatelka ses. Ing. Helena Žižlavská
 
728 232 603
 
Hospodář br. Jan Sláma ml. 604 348 900
Náčelník br. Milan Sláma 606 906 760
Náčelnice ses. Mgr Jana Wágnerová 607 809 000
Vedoucí sportů ses. Hana Hrabcová 736 449 624
Vzdělavatelka ses. Lenka Pavlíčková 737 701 245
Investice br. Tomáš Knecht 606 823 084
Pořadatelský sbor br. Miloš Příbramský

608 726 032

Člen  br. Ing. Zdeněk Jeřábek 604 474 571
Člen br. ŽMgr. Jaroslav Komprs 607 707 721
Předseda revizní komise br. Ing. Jiří Kala

 

Běžný provoz zajišťuje Silvie Pavlíčková, kterou můžete kontaktovat na tel. čísle 549 413 175.
Dalšími zaměstnanci Sokola Tišnov jsou:
- Miloš Příbramský(608 726 032),
  Aleš Jeřábek (608 944 210) - zajišťují dozor budovy

-  Marie Hanáková  (605 367 589) - zajišťuje úklid

Novinky

Listopad

04.10.2017 12:08
25.11.        prodej...

Pojištění úrazu

22.05.2017 15:07
Veškeré pokyny související s likvidací úrazu najdedte...