Publikace

100 let tělocvičné jednoty SOKOL TIŠNOV
1892 - 1992

Almanach ke 100. výročí Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov. 
Připravili:
Leoš Malec
Luboš Kostelecký

Technická spolupráce:
Josef Ondroušek

Návrh obálky:
Leoš Malec


Vydala Tělocvičná jednota Sokol Tišnov v květnu 1992.

Počítačová sazba:
Oldřich Bartoš
Vytiskla Tiskárna a.s. LACHEMA BRNO, Poděbradova 95/97, Brno

V části tohoto almanachu, která pojednává o historii tišnovského Sokola, byly převážně použity materiály z archívů Sokola a Sokolů a také z různých almanachů, ročenek a pod. Tyto materiály jsou doslovně přetištěny.

 

 

DESET  TURISTICKÝCH  VÝLETŮ  PO  TIŠNOVSKU

Deset celodenních turistických výletů po Tišnovsku

Autoři :
Jiří Chlup
Ing. Adolf Mistr
CSc., Josef Ondroušek (vedoucí skupiny)

Mapky a výškové profily:
Miroslav Makovský
Ing. Zdeněk Jeřábek

Návrh obálky a grafická úprava průvodce : 
Leoš Malec

Vydala:
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov v roce 1996, náklad 2000 výtisků.

Tisk: 
Služba škole Kuřim - 603/96

 

 

SOKOLSKÝ  ALMANACH
100 LET SOKOLSKÉ  ŽUPY PERNŠTEJNSKÉ
110 LET TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL TIŠNOV

Drahoš Kovář
Sokolský almanach
Středa    

Vydání bylo zpracováno v roce 2002 u příležitosti 110. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov a 100. výročí založení Sokolské župy Pernštejnské.

Použity archivní fotografie.
Zpracováno podle archivních materiálů.

Vydala Sokolská župa Pernštejnská v nakladatelství SURSUM v roce 2002.
Sazba, grafická úprava a tisk SURSUM, Cáhlovská 162, 666 01 Tišnov.
Počet stran 136
Vydání první

Novinky

Listopad

04.10.2017 12:08
25.11.        prodej...

Pojištění úrazu

22.05.2017 15:07
Veškeré pokyny související s likvidací úrazu najdedte...