PRONÁJEM PROSTOR

Při jakékoliv kulturní, společenské, nebo prezentační akci Vám můžeme nabídnout prostory naší Sokolovny, která je pro tyto příležitosti přizpůsobena nejenom technickým zázemín, ale také personálním komfortem.

PLESY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, VÝSTAVY, KULTURNÍ AKCE PRO ŠKOLY I VEŘEJNOST....