Mezinárodní expozice minerálů

www.mineraltisnov.cz

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2017

výbor na svém zasedání 30. 11. 2016 odsouhlasil navýšení
členských příspěvků následovně:
                                                      členské + oddílové  
Členové:  0 – 18 let (včetně)   400,- Kč
/200 + 200/
   ročník 2017 - 1999

               19 – 64 let (včetně)   800,- Kč /500 + 300/
     ročník 1998 - 1953

               65 let a více             400,- Kč /200 + 200/
     ročník 1952 a starší

 

Cvičitelé, Rodičů a dětí - rodiče       500,- Kč

Přispívající 65 let a víc                     200,- Kč

Jednotlivé vstupné pro nečleny         70,- Kč


 

Činnost všech oddílů sokolské všestrannosti i sportovních oddílů   T. J. Sokola Tišnov je realizována za spoluúčasti každoročních dotaci z rozpočtu Města Tišnova.

Noviny Tisnov - TISNOVSKO Sokol

 

Novinky

Akce v měsíci prosinci

01.12.2016 09:07
8.12.         &

ÚRAZ - pojistná smlouva

15.05.2015 07:33
V případě úrazu platí nová pojistná smlouva ČOS s ČPP...

AKTUALIZOVÁNO:

6.12. 2016